PRIVACYBELEID

De privacy van jouw gegevens is belangrijk voor ons en we willen dan ook open en transparant zijn over wat we doen met jouw persoonsgegevens. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden doorverkopen.Het beschermen van jouw gegevens nemen we heel serieus. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.